WTW-Unit

Een WTW-unit (warmteterugwin-unit) is een onderdeel van een WTW-systeem. Dit is een ventilatiesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van warmteterugwinning. De meeste WTW-ventilatiesystemen bestaan uit een WTW-unit, een ventilator, twee inblaaspunten en een aantal afzuigpunten. De motor van het WTW-systeem zorgt voor een doorlopende aanzuiging van frisse buitenlucht en een doorlopende afvoer van vervuilde binnenlucht. De WTW-unit zorgt ervoor dat er warmte wordt onttrokken aan de afgevoerde binnenlucht. Deze onttrokken warmte wordt teruggegeven aan de aangevoerde lucht van buiten. Dankzij de WTW-unit is er minder energie nodig om het huis te verwarmen en bespaart de gebruiker van een WTW-systeem op de stookkosten.

Voordelen van een WTW-Unit

Goede ventilatie is nodig om een gezond binnenklimaat te realiseren. De meeste tijd brengen we binnen door. Dan is het niet vreemd dat de kwaliteit van de binnenlucht directe gevolgen heeft voor ons welbevinden. Een optimale binnenluchtkwaliteit zorgt ervoor dat we meer energie hebben, productiever zijn, beter slapen en minder gezondheidsklachten hebben. Mechanische ventilatiesystemen met een WTW-unit zorgen voor een continue afvoer van vervuilde lucht en een continue aanvoer van frisse lucht. Door de warmteterugwinning blijft de warmte van de afgevoerde lucht behouden. Dit is een milieuvriendelijke en energiezuinige manier van ventileren.

Waarom kiezen voor mechanische ventilatie met een WTW-Unit?

De huizen die tegenwoordig worden gebouwd zijn zo goed geïsoleerd dat er nagenoeg geen natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat de kwaliteit van de binnenlucht in een woning bijna altijd slechter is dan de luchtkwaliteit buiten. Koken zorgt voor fijnstof. Douchen, wassen en drogen veroorzaakt vocht. Door te ademen ontstaan er CO₂ en andere afvalstoffen. Frisse lucht levert veel op, maar kan ook veel kosten. Door te kiezen voor mechanische ventilatie met een WTW-unit voorkom je warmteverlies. De warmteterugwin-unit regelt dat de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen op de aangevoerde lucht. Goed voor je gezondheid, het milieu en voor je portemonnee.

In een WTW-unit zitten WTW filters. Wat is het belang van WTW filters? 

De filters in een WTW-systeem vangen de vervuiling uit de lucht op en houden zo het binnenklimaat als de WTW-unit schoon. Wanneer er vervuiling in de WTW-unit terechtkomt, kan deze beschadigd raken en minder goed gaan werken, waardoor de warmteterugwinning minder optimaal verloopt. Onder normale omstandigheden gaan WTW-filters zo’n 6 maanden mee. Zijn de filters vervuild, dan is het heel eenvoudig om ze zelf te vervangen. Stofzuigen of wassen van de filters wordt niet aangeraden, omdat dit de structuur van de filters beschadigd, waardoor ze hun werk niet meer goed kunnen doen. 

WTW-Filters vervangen

Een schoon WTW-filter is wit en heeft een fijne en luchtige structuur. Naarmate een filter meer vervuild raakt, zal de kleur donkerder worden. Door van tijd tot tijd de WTW-filters visueel te inspecteren kunt u in de gaten houden of het filter al aan vervanging toe is. Meestal kunt u de filters een half jaar gebruiken. Daarna is het tijd om ze te vervangen. Een vervuild filter zorgt ervoor dat de motor van uw unit harder moet werken, wat meer energie en dus meer geld kost.

Bestel nu

31 January 2018 Blogs